Hoppa till innehåll

Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen (Ds 2011:33)

Inkom från Socialdepartementet den 5 oktober 2011

 

Vårdföretagarna, som är en arbetsgivar- och branschorganisation för privata vårdgivare inom vård och omsorg välkomnar Departementspromemorian Rätten att få åldras tillsammans – en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen.

Vårdföretagarna tillstyrker utredningens förslag och har inga synpunkter på förslagens utformning

Katrin Östman,

Vårdföretagarna

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast

Läs remissen