Hoppa till innehåll

Rapporten Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd från Myndigheten för radio och tv

Inkom från Kulturdepartementet den 10 november 2011

IT&Telekomföreragen avstod från att svara.

Status

Från
Kulturdepartementet

Svar senast

Läs remissen