Hoppa till innehåll

Promemorian Komplettering av HUS-avdraget med läxhjälp

I promemorian föreslås att hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer, som utförs i eller i nära anslutning till bostaden, uttryckligen ska omfattas av skattereduktion för hushållsarbete.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Remissvaret

Status
Besvarad

Svar senast
3 september 2012

Remissen