Hoppa till innehåll

Privata sjukvårds­försäkringar inom offentlig finansierad hälso- och sjukvård (Ds 2016:29)

Almega AB har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ”Privata Sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård S2016/05391/FS”.

Almega AB instämmer i det remissvar som har framförts av Vårdföretagarna och avstryker promemorians förslag.

 

Stockholm 20161124

Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef Almega

Status
Besvarad

Svar senast
25 november 2016

Läs remissen