Hoppa till innehåll

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén ”En strategi för en inre digital marknad i Europa” (KOM(2015) 192 slutlig)

Status
Under bearbetning

Från
Utrikesdepartementet

Svar senast
18 september 2015

Kontaktperson

Anne-Marie Fransson

tf. Förbundsdirektör

+46 8 762 69 50 +46 70 345 69 50 E-post

Läs mer