Hoppa till innehåll

Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Inkom från Finansdepartementet den 4 juli 2011

Almega har valt att endast kommentera de delar av utredningen som har en direkt bäring på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detta innebär att vi inte tar ställning till övriga delar av utredningen.

Läs remissvaret.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Läs remissen