Hoppa till innehåll

Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om bisfenol A

Inkom från Miljödepartementet den 2 maj 2011

 Regeringen uppdrog i augusti 2010 åt Kemikalieinspektionen (KemI) att i samverkan med Livsmedelsverket (SLV) utreda och utvärdera behovet av, och förutsättningarna för, ett nationellt förbud mot bisfenol A (BPA) i vissa plastprodukter. Miljödepartementet har skickat ut KemI:s rapport ”Bisfenol A – rapport från ett regeringsuppdrag” på remiss till den 15 augusti.

 

IT&Telekomföretagen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad rapport och hänvisar härmed till, och stödjer, det svar som skickats in från Föreningen Svenskt Näringsliv.

 

Stockholm den 15 augusti 2011

 

Ewa Thorslund

Näringspolitisk expert

IT&Telekomföretagen inom Almega

Status
Besvarad

Från
Miljödepartementet

Svar senast