Hoppa till innehåll

Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2011 (SOU 2011:11)

Inkom från Finansdepartementet den 30 mars 2011

Almega har beretts tillfälle att yttra sig över Långtidsutredningens Huvudbetänkande. Vi har valt att koncentrera oss på ett antal punkter. Det innebär inte att vi därmed accepterar de övriga förslag som Långtidsutredningen för fram.

Läs remissvaret.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast

Läs remissen