Hoppa till innehåll

GRÖNBOK om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad

Inkom från Socialdepartementet den 3 februari 2011

Almegas utgångspunkt när det gäller reglerna kring offentlig upphandling är att dessa bra. Det är tillämpningen av lagarna som brister. Den offentliga upphandlingen skulle kunna förbättras genom ökad fokus på analys, planering och uppföljning. En ökad dialog med näringslivet skulle medföra en bättre förståelse och förtroende mellan parterna. Almega tror att en tillämpning med fokusering på dessa områden skulle öka antalet leverantörer som vill lämna anbud i offentliga upphandlingar, och samtidigt minska risken för överprövningar.

Offentlig upphandling är ett effektivt verktyg och kan och bör tillämpas på ett strategiskt sätt inom det offentliga. Offentlig upphandling kan i vissa fall användas för att uppnå samhällspolitiska mål. Det är dock grundläggande att affären alltid är i fokus vid offentlig upphandling.

Almega besvarar nedan de frågor som är mest angelägna för våra medlemmar. Grundläggande för Almega när det gäller eventuella förändringar i upphandligsdirektiven är att de grundläggande principerna genomsyrar alla förändringar.

 

Läs hela remissvaret.

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast