Hoppa till innehåll

Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm – Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft

Inkom från Stockholms Läns Landsting oktober 2011

Besvarad.

Status
Besvarad

Svar senast