Hoppa till innehåll

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden och om ändring av förordning …

 

Läs remissvaret

Status
Besvarad

Svar senast

Kontaktpersoner

Cemille Üstün

Näringspolitisk expert

+46 8 762 67 04 +46 70 345 67 04 E-post

Läs mer

Anne-Marie Fransson

tf. Förbundsdirektör

+46 8 762 69 50 +46 70 345 69 50 E-post

Läs mer