Hoppa till innehåll

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final

Status
Under bearbetning

Från
Socialdepartementet

Svar senast
13 april 2016