Hoppa till innehåll

Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m. Promemoria II: förslag och bedömningar avseende nära-nollenergibyggnader

Inkom från Näringsdepartementet den 29 december 2011

Läs remissyttrandet

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
6 februari 2012

Läs remissen