Hoppa till innehåll

Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m m: kompletterande information Promemoria II

Inkom från Näringsdepartementet den 17 januari 2012

Status
Under bearbetning

Från
Näringsdepartementet

Svar senast
6 februari 2012