Finansiering av infrastruktur med privat kapital, SOU 2017:13

STD har erbjudits möjlighet att besvara remissen

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Svar senast

3 juli 2017


Länk till remiss

Läs hela remissen på regeringen.se