Hoppa till innehåll

Exitbeskattning för fysiska personer (Fi2017/04529/S1)

Almega avstyrker förslaget med hänvisning till det yttrande som givits från Näringslivets Skattedelegation.

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
5 mars 2018