Hoppa till innehåll

En kommunallag för framtiden

Almega har fått möjlighet att yttra sig över SOU 2015:24, en Kommunallag för framtiden.

Vi har i likhet med Svenskt Näringsliv koncentrerat oss på de delar vi anser vara viktiga för näringslivet och i synnerhet tjänstesektorn.

Efter samråd inom Svenskt Näringsliv med berörda medlemsorganisationer ber vi att få instämma i det remissvar som avlämnats av Föreningen Svenskt Näringsliv.

Med vänlig hälsning

Almega AB

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
30 oktober 2015

Läs remissen

Kontaktperson