En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårde

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen valde att inte besvara remissen.

Detta ärende

Status


Från

Näringsdepartmentet


Svar senast

2 oktober 2017


Länk till remiss

Ds 2017:28