Hoppa till innehåll

En anpassning till data­skydds­förordningen av data­skyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsomårde

IT&Telekomföretagen har givits tillfälle att besvara remissen.

IT&Telekomföretagen valde att inte besvara remissen.

Status

Från
Näringsdepartmentet

Svar senast
2 oktober 2017

Ds 2017:28