Hoppa till innehåll

Driftsformer för universitetssjukhus (Ds 2016:28)

Almega AB har beretts möjlighet att yttra sig över remissen ” Driftsformer för universitetssjukhus S2016/05390/FS”.

Almega AB instämmer i det remissvar som har framförts av Vårdföretagarna och avstryker promemorians förslag.

 

Stockholm 20161124

Ulf Lindberg, Näringspolitisk chef Almega

Status
Besvarad

Från
Socialdepartementet

Svar senast
25 november 2016

Läs remissen