Hoppa till innehåll

Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet ”Delningsekonomi, På användarnas villkor” och vill med anledning härav framföra följande.

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet ”Delningsekonomi, På användarnas villkor” och vill med anledning härav framföra följande.

Almega välkomnar regeringens initiativ att belysa delningsekonomin ur flera synvinklar. Innevarande utredning är en av flera som gjorts under året. För Almega är det viktigt att regeringen behåller ansatsen att underlätta för nya affärsmodeller och nya möjligheter att nå arbetsmarknaden.

Utredningen nämner olika åtgärder för att skapa trygghet för användare inom delningsekonomin, vilket kan ske genom förbättrad information och certifieringar. I betänkandet nämns Storbritanniens initiativ att genom informationsinsatser och kvalitetsmärkning av delningsekonomiska plattformar främja delningsekonomin. För detta har branschorganisationen Sharing-EconomyUK bildats och spelar numera en viktig roll bl.a. i samband med kvalitetscertifiering av delningsekonomiska plattformar. Almega tillstyrker liknande initiativ även i Sverige och menar att detta, liksom informationsinsatser i övrigt, är verktyg som kan främja kvalitativa betygssystem. Behovet av kvalitetscertifiering och därmed utförandet kan skilja sig mellan olika branscher och sker företrädelsevis i samråd med berörd branschorganisation.

Almega har härutöver inga ytterligare synpunkter.

 

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef

Cemille Üstün, näringspolitisk expert

Status
Besvarad

Från
Finansdepartementet

Svar senast
31 augusti 2017

Läs remissen på regeringen.se

Kontaktperson

Cemille Üstün

Näringspolitisk expert

+46 8 762 67 04 +46 70 345 67 04 E-post

Läs mer