Sociala medier

Förutom traditionella medier är Almega närvaranande i nya kommunikationskanaler som bloggar och twitter. Här hittar du länkar till dessa.