Intelligenta transportsystem på vägtransportområdet

Almega ser över remissen och återkommer med svar.