Principöverenskommelsen om flexpension går nu in i nästa fas

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen har ingått en principöverenskommelse om bland annat flexpension och andra frågor om avtalsutveckling på både kort och lång sikt. Syftet är att undvika en konflikt och istället ägna kraft åt att utveckla framtida avtal.

Den principöverenskommelse om flexpension i tjänsteföretag som träffades mellan Almega, Unionen och Sveriges ingenjörer den 11 november går nu in i nästa fas, helt enligt den tidplan som slogs fast i samband med att principöverenskommelsen slöts. Nu tar avtalsvisa förhandlingar vid. Helheten kommer presenteras när förhandlingarna är klara, innan ordinarie avtalsrörelse för 2017 inleds. Principöverenskommelsen innehåller ett paket i åtta punkter, där flexpension är en av dem.

Paketets åtta delar:

Principöverenskommelsen klar.png

 

Bakgrund

Flexpension har under en längre tid varit en konfliktfråga mellan Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega. Unionen och Sveriges Ingenjörer har hänvisat till att flexpension redan införts på en stor del av den privata arbetsmarknaden, och krävt att samma system även ska införas i de avtal som gäller för företag som är medlemmar i Almegas förbund. Förbunden inom Almega har å andra sidan hänvisat till att tjänsteföretagen har speciella förutsättningar vilket kräver en mer individuell utformning för att passa tjänsteföretagen.

Om parterna inte kan träffa överenskommelser på samtliga avtalsområden faller principöverenskommelsen och de överenskommelser som träffats, om inte parterna har enats om annat.

Processen framåt

Avsikten är att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra Akademikerförbund före avtalsrörelsen 2017. 
 

"Tjänstemän ett steg närmare flexpension" Lyssna på Sveriges radios inslag med Anna-Karin Hatt, vd Almega och Martin Linder, ordförande Unionen
 

Anna Karin Hatt kommenterar principöverenskommelsen