Flexpension

Obligatorisk flexpension innebär att löneökningsutrymmet minskas kollektivt, i stället görs motsvarande inbetalning till en extra pension. Det kombineras med en möjlighet för medarbetarna att ansöka om att gå ner i arbetstid under de sista åren av arbetslivet.

Obligatorisk flexpension infördes på många avtalsområden i samband med avtalsförhandlingarna 2013, och kallades då deltidspension. Obligatorisk flexpension har inte införts i avtalen inom tjänstesektorn.

Här nedanför har vi samlat de vanligaste frågorna om Flexpension. Till höger kan du ladda hem faktamaterial om flexpension.

Visa alla

Flexpension syftar ju till att förstärka min pension. Varför är Almega emot det?

Almega är inte emot att någon ska kunna förstärka sin framtida pension. Tvärtom. Vi delar fackens analys att pensionerna kan behöva stärkas framöver. Vi lever allt längre och pensionssystemet behöver följa med i den utvecklingen. Men vi tycker att var och en ska ha möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar kunna välja om man helst vill spara extra till sin pension, eller få ut de pengarna som lön för att till exempel kunna amortera på sina lån.

Säger Almega blankt nej till flexpension?

Nej, det gör vi inte. Vi har tagit intryck av de argument som våra fackliga motparter framfört, inte minst Unionen, Sveriges Ingenjörer och övriga fack inom Akademikerna. Därför har vi i årets avtalsförhandlingar föreslagit att parterna ska utveckla ett system för en individuell flexpension som tar hänsyn till den enskilde individens behov och livssituation. Den enda skillnaden mot fackens förslag är att individen själv kan välja om han eller hon vill göra en avsättning till en extra pensionspremie eller få ut de pengarna som lön. För många tjänstemän borde den valfriheten vara en välkommen möjlighet.

Hur blir det om man inte får någon löneökning? Kan man ändå få individuell flexpension?

Idag innehåller de flesta löneavtalen inte någon garanterad löneökning. I stället finns det ofta en garanti i avtalet om att den som inte får någon lönehöjning ska få en handlingsplan med åtgärder för bättre löneutveckling vid nästa lönerevision. Men även den som något år inte får någon lönehöjning ska kunna förstärka sin pension och ha möjlighet att göra en extra pensionsavsättning. Har man inte fått en löneökning kan man avsätta en del av sin lön till extra pension.

Förlorar jag som medarbetare på individuell flexpension?

Nej, du som individ förlorar inte på den modellen jämfört med den modell som finns på andra avtalsområden. Du får en möjlighet att förstärka din pension som är lika fördelaktig som den du skulle fått om du jobbat inom någon annan del av det privata näringslivet. Den enda skillnaden är som sagt att du själv bestämmer om du vill spara mer till pensionen eller få ut pengarna som lön.

Med flexpension får man ju även en möjlighet att ansöka om deltid. Är Almega emot det?

Nej, vi är inte emot det. I det förslag som vi nu vill utveckla med facken ingår en reglering för hur medarbetaren ska kunna ansöka om att i slutet av arbetslivet kunna gå ned i tid. Kommer vi överens med facken om en individuell flexpension kommer också den delen finnas med. Viktigt är dock att möjligheten att gå ned i arbetstid anpassas till tjänsteföretagens speciella förutsättningar, inte minst till konsultföretagens förutsättningar, där hela affärsidén är att sälja sina medarbetares tid och kompetens.

Vad är fördelarna med individuell flexpension?

Först och främst ges en ekonomiskt fördelaktig möjlighet att spara till sin pension, jämfört med de möjligheter som finns för att göra det idag. Men det ges också en möjlighet att ansöka om att gå ner i tid mot slutet av arbetslivet. Och därtill ges möjlighet för var och en att själv bestämma över hur man vill ha det: mer pension längre fram, eller lön för att till exempel kunna amortera mer eller göra något annat.

Varför har flexpension blivit en så stor stridsfråga?

Vi tycker inte den ska behöva vara det. Vi tycker att pensionsfrågor är viktiga frågor, som behöver lösas i lugn och ro och i samförstånd. Därför vill vi lösa flexpensionsfrågan i konstruktiva förhandlingar under avtalsrörelsen. Med tanke på att skillnaderna mellan vad vi föreslår och vad facken föreslår idag är så små ser vi goda möjligheter att kunna lösa denna fråga så att det passar både tjänsteföretagens medarbetare och tjänsteföretagens behov.