Yvonne Karlsson

Medlemsadministratör

Medlemsadministration Almega Tjänsteförbunden: Fastighet, Hemservice, Serviceentreprenad, Säkerhet, Svenska Teknik& Design, Utbildning, Utveckling & Tjänster, Apotek, Spårtrafik, Järnvägsinfrastruktur, Kommunikation, Lagring & Distribution samt Spel.

Bransch/Förbund

Svenska Teknik&Designföretagen, Utbildningsföretagen

Sakområde

Medlemsenheten

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6847
Mobiltelefon: +46 72 542 6847
Epost: yvonne.karlsson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm