Maria Gill

Arbetsrättsjurist

Maria arbetar som förhandlare och rådgivare på Almegas kontor i Göteborg. Maria är även knuten till Arbetsrättsenheten som arbetsrättsjurist.

Bransch/Förbund

Medieföretagen

Kontakt

Telefon: +46 31 62 94 29
Mobiltelefon: +46 72 202 94 29
Epost: maria.gill@almega.se
Ort: Göteborg

Göteborg

Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Göteborg
Postadress: Box 404, 401 26 Göteborg