Maria Eriksson

Arbetsrättsjurist

Maria arbetar som arbetsrättsjurist och är avtalsansvarig för Friskoleavtalet inom Almega Tjänsteföretagen.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen, Förskolor, Skolor

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 47
Mobiltelefon: +46 70 370 38 78
Epost: maria.eriksson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm