Maria Elinder

Arbetsrättsjurist

Maria är arbetsrättsjurist för IT-företag och Innovationsföretagen.

Bransch/Förbund

Innovationsföretagen, IT&Telekomföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 89
Mobiltelefon: +46 70 254 44 22
Epost: maria.elinder@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm