Maria Elinder

Arbetsrättsjurist

Maria arbetar som förhandlare med inriktning Tjänsteföretagen.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 76 26889
Mobiltelefon: +46702544422
Epost: maria.elinder@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm