Marcus Lindström

Chef Serviceföretagen

Marcus Lindström, arbetsrättsjurist, är chef för Almega Serviceföretagen (områdena städ, fönsterputs, sanering, hemservice och FM), samt kanslichef på Saneringsföretagens Riksförbund (SFR). Han är också styrelseledamot i EFCI - European Cleaning and Facility Services Industry.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Specialservice, Serviceföretagen, Saneringsföretag, Serviceentreprenad, Hemserviceföretagen, FM-företagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 03
Mobiltelefon: +46 70 345 69 03
Epost: marcus.lindstrom@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm