Maja Khailat

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

TechSverige

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Epost: maja.khailat@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm