Louise Bjarnestam

Arbetsrättsjurist

Louise arbetar som förhandlare/rådgivare med inriktning Medieföretagen. Louise är avtalsansvarig för Dagspressavtalet, Biografavtalet och Inläsaravtalet. Hon arbetar även med rådgivning i upphovsrätt.

Bransch/Förbund

Medieföretagen, Biografer, Film-, TV- och övrig medieproduktion

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 43
Mobiltelefon: +46 72 572 70 43
Epost: louise.bjarnestam@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm