Kenneth Lidgren

Arbetsrättsjurist

Kenneth arbetar som arbetsrättsjurist och är placerad vid Almegas kontor i Sundsvall.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen, Almega Tjänsteförbunden, Vårdföretagarna, Medieföretagen, Fryshus, Lagring och Distribution

Sakområde

Lönebildning, Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 60 167 311
Mobiltelefon: +46761188428
Epost: kenneth.lidgren@almega.se
Ort: Sundsvall

Sundsvall

Besöksadress: Torggatan 4, Sundsvall
Postadress: Box 210, 851 04 Sundsvall