Jonas Stålnacke

Arbetsrättsjurist

Jonas arbetar som arbetsrättsjurist på vår arbetsrättsenhet.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Domstolsprocesser

Kontakt

Telefon: +46 8 762 66 47
Mobiltelefon: +46 70 676 69 31
Epost: jonas.stalnacke@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm