Joakim Josefsson

Arbetsrättsjurist

Joakim Josefsson är förhandlingschef för Almega Tjänsteföretagen

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 54
Mobiltelefon: +46 72 545 69 54
Epost: joakim.josefsson@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm