Jacob Stenblom

Arbetsrättsjurist, Förhandlare/Rådgivare

Bransch/Förbund

IT&Telekomföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 66 34
Mobiltelefon: +46 76 118 84 14
Epost: jacob.stenblom@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm