Gabriella Forssell

Förhandlare/Rådgivare

Gabriella arbetar som förhandlare för Medieföretagen. Hon är ansvarig för tjänstemmannaavtalen med Unionen avseende fd Sif, fd HTF och tjänstemän vid dagstidningar

Bransch/Förbund

Medieföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6852
Mobiltelefon: +46 70 345 6852
Epost: gabriella.forssell@almega.se
Ort: Stockholm

Postadress

Box 555 45
102 04 Stockholm

Besöksadress

Sturegatan 11
Stockholm

Hitta hit

Sturegatan 11, Stockholm