Gabriella Forssell

Arbetsrättsjurist

Gabriella arbetar som förhandlare för Medieföretagen. Hon är ansvarig för tjänstemannaavtalen med Unionen avseende fd Sif, fd HTF och tjänstemän vid dagstidningar

Bransch/Förbund

Medieföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 52
Mobiltelefon: +46 70 345 68 52
Epost: gabriella.forssell@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm