Gabriella Forssell

Arbetsrättsjurist

Gabriella arbetar som förhandlare på Almegas kontor i Stockholm.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 52
Mobiltelefon: +46 70 345 68 52
Epost: gabriella.forssell@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm