Freja Linderstam

Arbetsrättsjurist

Bransch/Förbund

Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 64
Mobiltelefon: +46 70 380 08 97
Epost: freja.linderstam@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm