Erika Fernström

Medlemsadministratör

Erika jobbar på Almegas medlemsenhet. Har du frågor om inträden, utträden, överlåtelser, namnändringar när det gäller Almega Tjänsteföretagen och Kompetensföretagen är du välkommen att kontakta henne.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteföretagen, Kompetensföretagen, Förskolor, Skolor

Sakområde

Medlemsenheten

Kontakt

Telefon: +46 8 762 70 39
Mobiltelefon: +46 72 742 70 39
Epost: erika.fernstrom@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm