Anders Bergqvist

Arbetsrättsjurist

Anders är arbetsrättsjurist, rådgivare och förhandlare i Medieföretagen. Avtalsansvarig för Public Service-avtalen samt Tidningsdistribution med Svenska Transportarbetareförbundet.

Bransch/Förbund

Medieföretagen, Public Serviceföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling, Lönestatistik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 46
Mobiltelefon: +46 76 946 83 75
Epost: anders.bergqvist@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm