Adam Dobbertin

Arbetsrättsexpert

Adam Dobbertin arbetar som förhandlare på Almega Tjänsteförbunden.

Bransch/Förbund

Almega Tjänsteförbunden, Specialservice, Serviceentreprenad

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 8 762 69 23
Mobiltelefon: +46 72 200 71 94
Epost: adam.dobbertin@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm