Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Föreningen har ca 2 000 medlemsföretag med 100 000 årsanställda.

Vi hjälper dig med expertstöd i din roll som företagare och arbetsgivare. Vi ger råd och hjälp i arbetsgivarfrågor och arbetar med kompetensutveckling, arbetsmiljö och hjälper dig som medlem att bevaka lagar och avtal som berör vård och omsorg. Vi kan också vara ett stöd i företagsetiska frågor och har en etikvision som utgår från de fyra värdegrunderna:

  • omtanke
  • tillförlitlighet
  • kompetens
  • samhällsansvar

 

Läs mer på www.vardforetagarna.se