Förhandlingsframställan

Förhandlingsframställan innebär att facklig part lämnar en begäran om att förhandla en viss fråga. I begäran beskriver facklig part vad det är de vill förhandla om och lämnar eventuella bilagor.

Skicka in förhandlingsframställan via vårt formulär nedan.

Formulär för digital central förhandlingsframställan

Detta formulär används för digital central förhandlingsframställan. För närvarande kan den endast användas av fackliga organisationer på nedanstående avtalsområden. När aktuellt förbund inom Almega fått del av central förhandlingsframställan återkommer förbundet snarast för bekräftelse (normalt inom 1 arbetsdag).

* Obligatoriska fält

Från vilken facklig organisation:*






Till vilket Almegaförbund:*








Kontaktuppgifter för förhandlande ombudsman