Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation är ett samarbete vi har inom Svenskt Näringsliv. De erbjuder företag som tecknat eller avser att teckna avtalsförsäkringar rådgivning, information och utbildning i dessa försäkringar.

deras webbplats gör de så lätt som möjligt för dig som arbetsgivare att veta hur du ska göra med de kollektivavtalade försäkringarna. Under verktyg och stöd hittar du bland annat våra informationsträffar och beskrivningar hur du praktiskt går tillväga vid olika händelser, till exempel när en anställd blir sjuk eller ska vara föräldraledig.