Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. Vi har en nära koppling till din bransch och därför kan vi ge dig exakt det stöd som du och ditt företag behöver. Med en högkvalitativ rådgivning och service i arbetsgivarfrågor vill vi hjälpa dig att växa och vara en god arbetsgivare. Vi driver också tillsammans med fackliga organisationer ett gemensamt arbete för att förbättra våra framtida kollektivavtal. Samtidigt jobbar vi hårt med att påverka beslutsfattare i allt från skattelagstiftning till företagens långsiktiga behov av kompetensförsörjning och upphandlingsfrågor.

Vi inom Almega vill vara din viktiga partner – tillsammans kan vi förbättra tjänsteföretagens konkurrenskraft!

/Anna-Karin Hatt, VD Almega

>> Läs mer om vårt medlemserbjudande