Lön och diskriminering

Lönekartläggning

Arbetsgivare är skyldiga att varje år göra en lönekartläggning. Avsikten är att identifiera och motverka att osakliga löneskillnader. Almega har tagit fram en vägledning för hur lönekartläggningen kan göras. Arbetsgivare med minst 10 anställda ska skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen och arbetsgivare med minst 25 anställda ska skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Jämställda löner är en självklarhet. Men lagens metod för att göra lönekartläggningen upplevs ofta som krånglig och dåligt anpassad till företagets övriga lönearbete. Att identifiera lika och likvärdiga arbetet är sällan relevant i tjänste­företag med många specialiserade roller.

Medlingsinstitutet följer utvecklingen av löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Enligt deras senaste rapport ”Löneskillnader mellan kvinnor och män 2018” är löneskillnaden mellan kvinnliga och manliga tjänstemän i privat sektor 16,7 %. När hänsyn tagits till yrke, ålder, utbildning, sektor och arbetstid minskar skillnaden till 6,7 %. Gapet mellan kvinnor och män blir mindre varje år. Om minskningen fortsätter i samma takt kommer kvinnorna i genomsnitt att ha högre lön än männen om ca 10 år.

Läs mer om lönekartläggning i Arbetsgivarguiden