Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

 

Lagen om valfrihetssystem har gett brukare möjligheten att kunna välja utförare. De här reglerna finns för omsorg, vård och arbetsmarknadstjänster för att värna valfriheten.

Kommuner och regioner skapar idag sina egna LOV-system. Därför ser de olika ut beroende på vilken kommun du tillhör.

Dagens LOV-system behöver vårdas och underhållas för att leverantörerna ska kunna fortsätta leverera bästa kvalité.

Vi vill

  • Att företagen ska få betalt för sitt utförda arbete.
  • Att privata och offentliga utförare likabehandlas.
  • Att valfrihetssystem finns överallt och på flera områden, där vi medborgare ska kunna bestämma själva.