Hoppa till innehåll

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) har gett brukare möjligheten att själva kunna välja utförare inom vård, omsorg och arbetsmarknadstjänster. LOV har skapat viktiga förutsättningar för valfrihet, mångfald och kvalitetskonkurrens.

Kommuner och regioner skapar idag sina egna LOV-system. Systemen ser därför olika ut beroende på vilken kommun du tillhör.

Dagens LOV-system behöver vårdas och utvecklas för att värna valfriheten samtidigt som god kvalitet säkras i verksamheterna.

Vi vill

  • Att företagen ska få betalt för sitt utförda arbete.
  • Att privata och offentliga utförare likabehandlas i LOV-systemen.
  • Att LOV-system finns i hela landet och inom flera tjänsteområden, för ökad mångfald och valfrihet.