Hoppa till innehåll

Flex­pension hos tjänste­företag

Krångligt? Ta det lugnt! Här nedan har vi samlat viktiga frågor och svar för både dig som arbetsgivare och för dig som anställd.

Vad innebär flexpension?

Kollektivavtalet är en kompletterande pensionspremie som introducerades i Almega-avtalen under 2017. Enligt överenskommelsen ska premien successivt ökas till en nivå av högst 2 procent av lönen.

Q&A flexpension

Almegas pensionsexpert Martin Rydhem reder ut de vanligaste frågorna kring flexpension.

Martin Rydhem, Arbetsrättsexpert, Alemga

Vad menas egentligen med flexpension?

Flexpension i tjänsteföretag är en kompletterande pensionspremie som infördes i avtalen inom Almega under 2017. Reglerna kring flexpension innebär också en förstärkt möjlighet för medarbetaren att gå ned i deltid i pensioneringssyfte från 62 eller 63 års ålder, beroende på ITP-plan.

Vad behöver man tänka på som arbetsgivare?

Arbetsgivaren behöver inte göra någon separat anmälan för flexpension. Collectum fakturerar premien för flexpension tillsammans med ordinarie fakturering av ITP-premien utifrån den anmälan som arbetsgivaren gör.

Kan medarbetare välja att avstå från flexpension?

Arbetsgivaren kan erbjuda nyanställda medarbetare att avstå flexpension. När flexpension under 2024 även införs inom Vård- och friskoleområdet kan även befintliga anställda inom dessa områden erbjudas att avstå flexpension i samband med införandet.

Måste man som arbetsgivare erbjuda flexpension eller är det frivilligt?

Flexpension ingår i kollektivavtalet och kan inte väljas bort. Däremot kan arbetsgivaren erbjuda anställda att avstå från flexpension, se ovan.

Collectum fakturerar flexpensionen som en
kompleterande premie till ITP

Kvinna med mobil sitter vid sitt hemmakontor.

Collectum fakturerar flexpensionen som en kompleterande premie till ITP, och den placeras i det ITP-val som den anställde har gjort.

För att ge företag som ansluter sig till ett kollektivavtal med flexpension tid att anpassa sig till kostnaden, införs den aktuella premien gradvis under fem år från inträdesdatumet. Collectum håller koll på vilken premie som ska betalas och fakturerar automatiskt rätt kostnad. Om företaget önskar kan de tidigarelägga infasningen. Företaget måste i så fall självt hålla reda på vilken premie som ska betalas och meddela Collectum för att säkerställa.

Företaget har även möjlighet att erbjuda de anställda att avstå från flexpensionen.

Läs mer på Arbetsgivarguiden!

Ytterligare information om detta och om regelverket kring flexpension finns tillgänglig i Arbetsgivarguiden.

Du kan även läsa om hur Arbetsgivarguiden kan hjälpa dig i andra frågor.