Hoppa till innehåll

Flex­pension hos tjänste­företag

Krångligt? Ta det lugnt! Här nedan har vi samlat viktiga frågor och svar för både dig som arbetsgivare och för dig som anställd.

Vad innebär det med flexpension?

Kollektivavtalet inkluderar vanligtvis även flexpension, en kompletterande pensionspremie som introducerades i Almega-avtalen under 2017. De flesta kollektivavtal omfattar numera flexpension, men undantag kan förekomma.

Enligt överenskommelsen ska premien successivt ökas till en nivå av högst 2 % av lönen. Ökningen sker i samma takt som industrins framträdande avtal utökar sin motsvarighet, känd som deltidspension, dock med ett års fördröjning.

”En del av löneökningarna avsätts till en kompletterande pensionspremie.”

Collectum fakturerar flexpensionen som en
kompleterande premie till ITP

Kvinna med mobil sitter vid sitt hemmakontor.

Collectum fakturerar flexpensionen som en kompleterande premie till ITP, och den placeras i det ITP-val som den anställde har gjort.

För att ge företag som ansluter sig till ett kollektivavtal med flexpension tid att anpassa sig till kostnaden, införs den aktuella premien gradvis under fem år från inträdesdatumet. Collectum håller koll på vilken premie som ska betalas och fakturerar automatiskt rätt kostnad. Om företaget önskar kan de tidgarelägga infasningen. Företaget måste i så fall självt hålla reda på vilken premie som ska betalas och meddela Collectum för att säkerställa.

Företaget har även möjlighet att erbjuda de anställda att avstå från flexpensionen. Ytterligare information om detta och om regelverket kring flexpension finns tillgänglig på arbetsgivarguiden.

Du kan även läsa om hur Arbetsgivarguiden kan hjälpa dig i andra frågor.