Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

 

Svensk arbetsmarknad är i stora delar konstruerad, och reglerad, utifrån sjuttiotalets arbetsmarknad och företagande. Lagar och regler bygger i stor utsträckning på stora exporterande industri­företag och deras underleverantörer. Idag har vi många mindre företag som själva exporterar och verkar på en global marknad. Framför allt tjänstesektorn har påverkats av globaliseringen och kan nu konkurrera och sälja sina tjänster på en global marknad.

Ska svenska företag kunna konkurrera på en global marknad i en tid av snabba förändringar krävs det att vi har en flexibel arbetsmarknad som förmår att snabbt ställa om till nya förutsättningar. Vi behöver ha en arbetsmarknad som premierar och belönar kompetens. Vi måste öka våra kompetens­investeringar och öka drivkrafterna för entreprenörskap och företagande.

Vi vill se bland annat se:

  • En moderniserad arbetsrätt
  • Kompetensavdrag
  • Bättre regler för personaloptioner
  • En reformerad arbetsförmedling