Hoppa till innehåll

Arbetskrafts­invandring – förutsättning för tillväxt

Brist på kompetens är ett allvarligt tillväxthinder inom många branscher i tjänstesektorn. Bristen är störst på IT-specialister, ingenjörer och annan högkvalificerad arbetskraft.

Att kunna rekrytera kvalificerad nyckelkompetens från länder utanför EU är nödvändigt för att tjänste­företag ska kunna behålla verksamhet och jobb i Sverige.

De svenska reglerna för arbetskrafts­invandring ska utgå från företagens rekryteringsbehov och bygga på principen att den som erbjuds ett arbete i Sverige till avtalsenliga villkor ska få arbetstillstånd. Arbetskrafts­invandring ska inte begränsas till vissa yrken eller lönenivåer så länge personerna kan försörja sig själva. Idag tar i princip ingen arbetskraftsinvandrare emot bidrag för sin försörjning.

Att öka Sveriges attraktionskraft för särskilt kvalificerad arbetskraft är därför en prioriterad fråga för Almega. Det saknas dock även yrkesutbildad arbetskraft och tjänste­företag har ibland svårigheter att rekrytera till enklare yrken. Det därför är även viktigt att företag kan rekrytera utifrån för att fylla luckor inom mindre kvalificerade yrken.

Almega prioriterar följande frågor:

  • Regelverket för arbetskrafts­invandring måste hållas enkelt och rättssäkert. Kompetensutvisningar på grund av enkla misstag får inte förekomma.
  • Arbetskrafts­invandringen ska vara tillåten i alla yrken så länge löner och andra villkor motsvarar svenska avtal.
  • Svenska myndigheter måste marknadsföra möjligheten att arbeta i Sverige inom kvalificerade yrken där det råder brist på kompetens.
  • Det måste bli lättare för fler internationella studenter som utbildat sig i Sverige att stanna kvar och jobba efter examen.