Hoppa till innehåll

Almega­dagen 2023

Vd, chef eller HR-medarbetare? Rusta dig inför 2024 med en dag fylld av kunskap för dig inom tjänstesektorn.

Tack för i år!

Du som deltog på Almegadagen 2023 kommer inom 1 vecka att få tillgång till inspelningen av dagen och det material som delades.

Vi ses 2024 – då fyller Almegadagen 30 år!

Missa inte Almegadagen 2023, Almegas största utbildningsevent. Den 30 november får du lyssna till några av Sveriges främsta experter som ger dig en sammanfattning av det gångna året, presenterar de senaste nyheterna och diskuterar aktuella ämnen som är av stor betydelse för dig som arbetsgivare.

Det senaste inom arbetsrätt,
arbetsmiljö och näringspolitik

I programmet möter du såväl flera av Almegas egna experter som delar med sig av sin kunskap, som medlemsföretag och andra samhällsfunktioner. Fokus ligger på det senaste inom arbetsrätt, arbetsmiljö och näringspolitik, självklart ur tjänsteföretagens perspektiv!

Från en plats som passar dig

Delta på distans och följ programmet från den plats som passar dig. Almegadagens livechatt är öppen hela dagen. I den är du är välkommen att ställa dina frågor och få dem besvarade av experter.

Eller välj att tillbringa Almegadagen på en av våra fyra fysiska träffar. Vi har just nu platser kvar i Umeå och ett fåtal platser i Göteborg. Här nätverkar du med andra medlemmar samt träffar experter och andra medarbetare från Almega. Gemensamt tar vi del av det förinspelade programmet.

Alla deltagare får tillgång till inspelningen och det material som presenteras, i efterhand.

Sidan uppdateras löpande.

”Bra och intressant dag, jag känner att jag fick med mig det jag behöver inför kommande år.”

Deltagare, Almegadagen 2022

Program Almegadagen 30 november 2023

09.55 – 12.00 Förmiddag

Välkommen till Almegadagen 2023

Almegas vd, Ann Öberg, välkomnar alla deltagare till Almegadagen.

Det ekonomiska läget 2024

Tillsammans med Patrick Joyce, Almega och Ulrica Dyrke, Almega.

Hög inflation och stigande räntor pressar både hushåll och företag. Hur drabbar det tjänstesektorn och hur länge kommer krisen att bestå? Almegas chefsekonom talar om det ekonomiska läget för tjänsteföretagen inför vintern och nästa år.

Så bör företag agera i det nya säkerhetsläget

Tillsammans med David Wästberg, Almega

Omvärldsläget har förändrats  vilket har lett till ett större fokus på beredskap- och säkerhetsfrågor. Vi vill med detta avsnitt påkalla uppmärksamhet för vad du som företagare behöver förbereda dig på för att klara av de nya utmaningarna på bästa sätt.

Nyheter inom arbetsrätt

Tillsammans med Lina Cronebäck, Almega, Susanne Svärd Elfström, Almega och Thomas Lansing, Almega

Almegas arbetsrättsexperter går igenom de arbetsrättsliga nyheter som du behöver ha koll på inför 2024. Vi diskuterar kommande lagändringar i både Sverige och Europa som påverkar dig som arbetsgivare framöver.

12.00 – 13.00 Lunch

LUNCHPAUS

13.00 – 16.00 Eftermiddag

Nya domar under året

Tillsammans med Jonas Stålnacke, Almega och Sophie Thörne, Almega.

Almegas arbetsrättsexperter går igenom praxis från Arbetsdomstolen som du behöver ha koll på inför 2024. Vi tittar även på de mest intressanta domarna från arbetsdomstolen under året som påverkar vår praxis inom arbetsrätten framöver.

Arbetsliv i förändring

Tillsammans med Viktoria Lundqvist, Almega och Malin Ledin, Almega

Distansarbete

Distansarbete har blivit det nya normala efter pandemin. Det kan öka produktivitet men också medföra utmaningar som isolering och andra risker kopplade till arbetsmiljön. Många företag överväger nu en hybridmodell för att balansera kontors- och distansarbete. Vanliga frågor till oss är: Måste alla vara på kontoret i alla fall viss del av tiden? Vem ansvarar för arbetsmiljön i hemmet? Kan jag tvinga en medarbetare tillbaka till kontoret?

Tillsammans med Mia Fransson, Almega och Anders Bergqvist, Almega

AI och Arbetsrätten

AI kommer få stor påverkan på arbetslivet och öppna stora möjligheter även inom HR-arbetet. Men vad behöver vi tänka på redan nu avseende de regler som finns och även kommande lagstiftning? Våra experter guidar dig!

Programmet kommer att förinspelas kort innan Almegadagen går av stapeln. Programpunkter kan ändras eller tillkomma – sidan uppdateras löpande.

Bild på Maria Elinder, talare på Almegadagen, med följande citat: "Äntligen dags för årets största kunskapsdelning för arbetsgivare!".

Lär känna våra talare

Boka din plats till Almegadagen 2023!

Torsdag 30 november – digitalt eller på plats.

I år kan du välja att delta digitalt eller på plats. Väljer du att delta digitalt kommer du precis som tidigare år ha tillgång till en livechatt där du ställer dina frågor under dagen. Väljer du att delta på plats har du möjlighet att nätverka med andra medlemsföretag och träffa Almegamedarbetare i pauserna och vid lunch.

Delta digitalt: 1795kr exklusive moms per person för medlemmar / 4900kr exklusive moms för icke-medlemmar

Delta på plats: 1995kr exklusive moms per person för medlemmar/ 4900kr exklusive moms för icke-medlemmar

Möt oss på Almegadagen 2023

Expertpanel

För dig som följer sändningen digitalt har vi i år en expertpanel som svarar på dina frågor live under dagen.

Jonas
Stenmo

Chefsjurist

Lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser samt en hel del övergripande förhandlingar som t ex Avtal om användning av konkurrensklausuler, Avtal om flexpension i tjänsteföretag samt Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd. 

Hedda
Mann

Arbetsrättsjurist

Lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Dessutom tidigare chefsjurist på Arbetsgivarverket.

talarlistan kompletteras löpande

Anders
Bergqvist

Arbetsrättsjurist

Över 20 års erfarenhet av rådgivning, tvistlösning och förhandling som företrädare både för både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Vidare är Anders idag verksam inom Medieföretagen och har fokus även på upphovsrätt.

David Wästberg, näringspolitisk expert, Almega

David
Wästberg

näringspolitik

30 års erfarenhet av politisk påverkan och opinionsbildning med fokus på EU-frågor och bevakning av det som händer i Bryssel.

Jonas Stålnacke, Arbetsrättsjurist på Arbetsrättsenheten

Jonas
Stålnacke

Arbetsrättsjurist

30 års erfarenhet av arbete i domstol inom just arbetsrätt. Stöttar framförallt Almegas medlems­företag i olika typer av tvisteärenden.

Lina
Cronebäck

Arbetsrättsjurist

Lång erfarenhet av rådgivning, förhandlingar och domstolsprocesser i arbetsrättsliga ärenden. Stöttar Almegas medlemsföretag i arbetsrättsliga ärenden och arbetsmiljöfrågor.

Malin Ledin, Arbetsrättsexpert, Almega

Malin
Ledin

Arbetsrättsexpert

Med många års erfarenhet av brett HR-arbete och att arbeta som chef och ledare inom det privata näringslivet..

Maria Elinder, Almega

Maria
Elinder

Arbetsrättsjurist

Med 20 års erfarenhet av rådgivning och förhandling som ombud för både arbetstagar- och arbetsgivarsidan. Vidare har Maria har även arbetat med att utveckla och hålla kurser och nätverk inom arbetsrätt och ledarskap. Hon är nu ansvarig för Almegas tjänsteutveckling.

Mia Fransson, arbetsrättsjurist

Mia
Fransson

Arbetsrättsjurist

Lång erfarenhet av rådgivning och domstolsprocesser med ett stort intresse för företagande. Fokus ligger på frågor som inkludering, likabehandling och internationell arbetsrätt.

Patrick Joyce, chefekonom Almega

Patrick
Joyce

Chefekonom

Med en bakgrund som analytiker och rådgivare för ekonomisk politik, arbetsmarknadsfrågor och skatter inom Regeringskansliet och riksdagen. Patrick analyserar det ekonomiska läget i Sverige och hur detta påverkar tillväxt och jobb inom tjänstesektorns olika branscher.

Rebecca Henriques, Arbetsrättsjurist, Almega

Rebecca Henriques

Arbetsrättsjurist

10 års erfarenhet av förhandlingar och arbetsrätt på flera tunga avtalsområden och som extra bonus har Rebecca lika länge svarat på arbetsrättsliga frågor i tidskriften iUSBäraren som ges ut av Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet.  

Sophie Thörne, arbetsrättsjurist, Arbetsrätsenheten

Sophie
Thörne

Arbetsrättsjurist

Lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Många år som chef med fokus på arbetsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljö, diskriminering, verksamhets­utveckling och den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv.

Susanne
Svärd Elfström

Arbetsrättsjurist

Jurist som ”alltid” arbetat med förhandlingar, rådgivning och utbildning inom arbetsrättens område i flera olika branscher både privat och i staten. Susanne har också erfarenhet av förhandlingar och på EU-nivå och är ansvarig för bevakning och påverkansarbete i EU-arbetsmarknadsfrågor.   

Thomas Lansing, Arbetsrättsexpert, Alemga

Thomas
Lansing

Arbetsrättsexpert

25 års erfarenhet av rådgivning och förhandling och utveckla samt hålla kurser inom arbetsrätt. Vidare har Thomas även arbetat med kollektivavtalsförhandlingar under lång tid och ansvarar idag för några av Almegas kollektivavtal.

Ulrica Dyrke

Ulrica
Dyrke

Näringspolitik

Jurist och näringspolitisk expert med särskilt fokus på konkurrensfrågor, offentlig upphandling och offentlig marknad. Har lång erfarenhet inom området från tidigare arbete inom bland annat Regeringskansliet och Konkurrensverket.

Victoria Lundqvist, Arbetsrättsjurist, Medieföretagen

Viktoria Lundqvist

Arbetsrättsjurist

Med erfarenhet av rådgivning och förhandling samt utveckla och hålla kurser inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Tidigare hos Industriarbetsgivarna, Ledarna och Företagarna.