Arbetsrätt Webbutbildning

Spelreglerna för förhandling – Medbestämmandelagen och Förtroendemannalagen

I den här webbutbildningen får du en genomgång av de regler som gäller i förhållande till förhandling och medinflytande på svensk arbetsmarknad. De lagar vi behandlar är huvudsakligen Medbestämmandelagen (MBL) och Förtroendemannalagen (FML).  

 

Vi ger dig en inblick i hur de aktuella regelverken fungerar vilket betyder att vi bl.a. tittar på innebörden av begreppet förhandling, och dessutom skapar oss en förståelse för rätten att verka fackligt för att t.ex. kunna delta i förhandling.

Det ska uppmärksammas att kursen är knuten till de arbetsrättsliga reglerna och inte är en utbildning i förhandlingspsykologi, förhandlingsstrategi eller dyl.

Målgrupp:
Vi vänder oss i första hand till dig som är chef, arbetsledare med personalansvar eller på någon sätt kommer i kontakt med förhandling och tillhörande arbetsrättsliga reglering i ditt dagliga arbete.


Du som deltagare har möjlighet att ställa frågor via chatt under kursen.

Information om hur du ansluter dig får du i bokningsbekräftelsen.

 

 

Pris

575 exkl moms för medlemmar / 2900 exkl moms för icke-medlemmar

Tillfällen

Just nu finns inga tillgängliga tillfällen.